Świadomość większości klientów na temat pracy i wynagrodzenia pośrednika w obrocie nieruchomościami jest prawie żadna. Oczywiście nie jest to wina klienta, a wszelkich doniesień medialnych. Często sami pośrednicy nie informują swoich klientów o czynnościach jakie wykonują w ramach współpracy z właścicielem nieruchomości, bądź jej poszukującym.

Zobaczmy więc jakie czynności wykonuje pośrednik i zastanówmy się czy jako prywatny sprzedawca/ poszukujący, mamy czas i możliwości wykonać każdą z nich.

 

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, co wymaga:

 • zidentyfikowania właścicieli; 
 • przeanalizowanie posiadanych przez klienta dokumentów;
 • sprawdzenie zapisów w rejestrach państwowych i gminnych;
 • sprawdzenie czy stan prawny nieruchomości jest uregulowany, a jeśli nie pomoc w ewentualnej regulacji tego stanu,
 • określenie  koniecznych do zbycia dokumentów i pomoc w ich zdobyciu; 

Wykonanie inwentaryzacji stanu faktycznego nieruchomości:

 • sporządzenie opisu obiektu w oparciu o oświadczenia sprzedającego i dostępnej dokumentacji;
 • oględziny nieruchomości weryfikujące jej aktualny stan;
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej;
 • identyfikacja wad i zalet;

Zbadanie stanu obciążeń nieruchomości:

 • Podatki i opłaty lokalne;
 • Zadłużenia wobec dostawców mediów i innych usług;
 • Zadłużenia wobec banków i innych pożyczkodawców;
 • Obciążenia służebnościami i innymi uwarunkowaniami.  

Określenie najaktualniejszej, możliwej do uzyskania ceny nieruchomości

 •  Porównanie oferty z ostatnimi nieruchomościami zbywanymi na rynku lokalnym;
 • Zapoznanie się z cenami transakcyjnymi podobnych nieruchomości;
 • Określenie aktualnego stanu rynku - popytu i podaży;

Welik Nieruchomości  pomoże ustalić rozsądną cenę nieruchomości w oparciu o wiedzę i doświadczenie rzeczoznawcy majątkowego, co zdecydowanie przyspiesza sprzedaż nieruchomości.

 

Dopiero po wykonaniu powyższych czynności pośrednik może przystąpić do uzgodnienia warunków umowy pośrednictwa z klientem. 

Do podpisania umowy dochodzi po osiągnięciu porozumienia odnośnie ceny sprzedaży oraz zakresu koniecznych do wykonania czynności, terminów realizacji oraz wysokości wynagrodzenia pośrednika.

 • Sporządzenie opisu reklamowego oferty;
 • Opracowanie sposobów i miejsc reklam
 • Wykonanie materiałów reklamowych
 • Wykupienie reklamy w wytypowanych mediach;
 • Odpowiadanie na zapytania z reklam
 • Wprowadzenie oferty do systemu informatycznego firmy oraz udostępnienie jej innym pośrednikom do sprzedaży;

 

Wykonywanie niezliczonych ilości telefonów w celu realizacji umowy dla zaproponowania oferty klientom;

 

Wyjazdy w teren w celu prezentacji ofert klientom, gromadzenia dokumentów i wykonywania czynności sprawdzających.

Organizowanie spotkań klientów i pomoc w  dojściu do porozumienia;

 

Ocena wiarygodności finansowej kupujących;

 

Pomoc w wyborze sposobu finansowania transakcji, kredytu i banku;

 

Zaplanowanie sposobu organizacji transakcji, terminów poszczególnych czynności i zabezpieczeń dla klientów;

 

Pomoc w ustaleniu  warunków zawarcia umowy, zabezpieczających interesy stron transakcji;

 

Ocena zapisów umowy kredytowej pod katem ryzyka zapłaty wynagrodzenia dla sprzedającego. 

 

Zgromadzenie potrzebnych dokumentów, omówienie transakcji z notariuszem.

 

Dopilnowanie realizacji transakcji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

 

Pomoc w organizacji rozliczenia zadłużeń sprzedającego. 

 

Uczestnictwo w wydaniu nieruchomości, sporządzenie protokółu wydania.